The earth delights to feel your bare feet

Kahlil Gibran

The Earth Element

Prithvi

Moeder Aarde (Pachamamma) geeft stabiliteit en voorziet in onze materiele behoeften: voedsel, onderdak, kleding en geld.

Met je beide voeten op Aarde komen, gronden, aards zijn, zo stevig als een rots. Aarde is in ons gewone dagelijkse leven de grond, ons fundament. Het vertegenwoordigt stevigheid, vaste waarden, veiligheid en orde.

Aarde is de tijd van conceptie, stilte, duisternis, terugtrekken, rust, wijsheid en ouderdom. Vandaar dat Aarde vaak in verband wordt gebracht met het Noorden, de winter, kou en de nacht.

De weelderige landschappen, heuvels en dalen van Moeder aarde, onze planeet, doen denken aan het lichaam van een vrouw. Haar natuurlijke openingen; grotten, rotsspleten en bronnen waren heilige plaatsen en dit geeft aan dat dit element het vrouwelijke principe vertegenwoordigd.

Zij heeft een scheppende vruchtbare kracht maar kan tevens ook een vernietigende kracht zijn, waarmee ze heerst over geboorte en dood.

Deze eigenschappen zien we eveneens terug in het verloop van de seizoenen en de cycli in een mensenleven.

When we think of the environment, we usually think of the planet we live on and the ground it provides us. In the Kundalini system, each chakrais associated with one of the elements, and “earth” is the element of the first chakra, the Muladhara, which controls the creative power and is the seat of the latent Kundalini.

in the body refers to our connection with the earth, the place where the raw elements for our bodies came from. We may bring more “earth” awareness into our yoga practice when we focus on grounding, building a firm base of support, connecting with the earth beneath us.

Think about the creative power of the earth. What is growing? What is grounded? What is rooted? What strength do you draw from? Look at the manifestation of your own creation. See how your concepts create your own little world— your mental world, your emotional world, your spiritual world. What have you created for yourself?

Earth is the basic building block of life. Traditionally it is located in the east, is yellow in colour, associated with autumn and is the most substantial of all the elements. Mountains and the substrata of rock down to the earth’s core represent the strength and stability of this element, along with the earth-bounding quality that connects us to the earth and all its inhabitants.  Life is really about this relationship, because all relationships come from our primordial relationship to earth.

Ons lichaam is verantwoordelijk voor zintuigelijke waarnemingen (ruiken, proeven, horen, zien, voelen). Op deze manier communiceren we met onszelf en met de wereld om ons heen.

In het lichaam betreft aarde dan ook de solide structuren zoals botten, spieren, kraakbeen, nagels, haar, tanden en de huid. Aarde is gerelateerd aan ons reukvermogen en spijsverteringsstelsel.

Gerateerd aan onze eerste chakra (rootchakra) en de kleur rood.Reflex gebieden: nek, bijnieren, stuitbeen, knieën en pinky vingers en tenen.. Ayurveda: Levensmiddelen: Groeien onder de grond (knollen en wortelgewassen), zoete smaak.

Wanneer je teveel in je hoofd leeft, ben je niet ‘geaard’.

Earth is all about the simple things in life. It is real, honest, rooted, nurturing and peaceful. Earth is honest and loyal, approachable and friendly and loves laughter. Earth follows the heart and cares for the environment.

When earth is balanced in us and working in harmony with the other elements we feel confident, rooted in our everyday experience, open to life and able to enjoy the benefits of a balanced body and mind.

Many times in our lives we become too “lofty” in our thoughts and need to come down to Earth to feel grounded and secure. In balancing postures, for instance, our stability is facilitated through deepening our connection with the Earth. Sometimes the Earth also refers to the Planet that we call home…exploring our connection with our Planet and the beauty and wonders that it holds… which we are all responsible to preserve. The Earth element is represented in the 1st/Root Chakra of the body.

Aardse eigenschappen

traag, stabiel, veilig, geaard, gestructureerd, gekristalliseerd, moedig en vrijgevig. Wanneer uit balans: angst, hebzucht, onzekerheid en zorgen. Aardetypes zijn vaak fors en sterk gebouwd.

Earth is all about the simple things in life. It is real, honest, rooted, nurturing and peaceful. Earth is honest and loyal, approachable and friendly and loves laughter. Earth follows the heart and cares for the environment.

When earth is balanced in us and working in harmony with the other elements we feel confident, rooted in our everyday experience, open to life and able to enjoy the benefits of a balanced body and mind.

In Your Elements

Teveel aarde?

Te weinig aarde?

Als we geen aandacht besteden aan onze fundering, bouwen we op drassige grond. Het is dan ook belangrijk om een stevige fundering te creeëren, door met beide voeten en benen stevig op de aarde te staan.

On the other hand, if the earth element is too dominant we become stuck and heavy, too serious, too dense.  Our routines can become over-mechanised, we can lack feeling or creativity and our bodies are likely to become tense and compressed, blocking the other elements.

Te veel aarde

Dit kan resulteren in traagheid, luiheid, genotzucht, voortdurende identificatie met problemen, vermoeidheid, ongeinteresseerdheid, slachtoffergedrag, verstoring in de stofwisseling met als resultaat gewichtstoename, darmproblemen (obstipatie), vochtophoping, veel behoefte aan zwaar eten.

Te weinig aarde

Dit kan resulteren in wispelturigheid, ontevredenheid, zoeken naar veiligheid, geen grenzen aan kunnen geven, neiging tot verwaarlozing van het lichaam; darmproblemen in de vorm van diarree, huisproblemen en maagklachten.

Tuinieren, kleien, wandelen, voetmassage en Afrikaanse dans zijn activiteiten die aan te bevelen zijn als dit element ondergeschikt is. Ze zorgen ervoor dat je meer “geaard” bent.